Behandling

Hur din första behandling ser ut och svar på vanliga frågor

Första behandlingen

Under ditt första besök på LaserTeamet genomgår du en konsultation tillsammans med en terapeut för att fastställa vad som ska behandlas. Därefter fastställs en planerad behandlingsplan. Antalet behandlingar som behövs varierar beroende på hur långvariga besvären varit, samt hur stort området som ska behandlas är.

Själva behandlingen sker direkt mot problemområdet, så kallad lokalbehandling och den pågår vanligtvis mellan 1-45 minuter.  Hur lång behandling du får per tillfälle beror på vad som ska behandlas samt hur stort behandlingsområdet är.

Terapeuterna använder sig av olika lasrar beroende på vad som ska behandlas, Då laserljuset inte går genom textilmaterial sker behandlingen alltid i direktkontakt med huden. Vid behandling av sår används en skyddsplast mellan huden och den laserprob som behandlingen genomförs med. Ligger problemområdet djupt i kroppen behöver ibland laserproben tryckas något mot huden för att laserljuset ska komma så djupt ner som möjligt.

Barn under 8 år behandlas ej enligt gällande lagstiftning.

Frågor och Svar

Svar på vanligt förekommande frågor om Medicinsk/Terapeutisk laserbehandling

Gör det ont?

Behandlingen gör i regel inte ont, snarare tvärtom. Laserbehandling är ofta avslappnande och du kan komma att känna dig trött under behandling och en stund efteråt. Detta beror att smärtan lättar och självläkningsprocessen i cellerna påbörjas. Vid behandling av smärtproblematik, särskilt i kroniska fall, kan smärtan öka något mellan ett till två dygn efteråt, för att sedan resultera i mindre smärta än innan behandlingen. Detta är inget farligt utan endast en indikation på att kroppen reagerat på behandlingen samt att läkningsprocessen har påbörjats.

Hur många gånger och hur ofta behöver jag behandlas?

Detta är väldigt individuellt och helt beroende på vad som ska behandlas. I regel är behandlingstillfällena tätare till en början med allt från varannan till var sjunde dag. När läkningsprocessen väl kommit igång är det generellt längre perioder mellan varje behandling.

En behandlingsperiod kan variera mellan några enstaka behandlingar under en kortare period, till flertalet behandlingar under en längre tid. Detta varierar beroende på hur väl behandlingen mottages av kroppen, vilken typ av problematik som behandlas samt hur länge du som söker haft problematiken. Vid kroniska problem krävs i regel fler behandlingar. Vid akuta problem och skador kan perioden vara kortare och dessa skador kan med fördel behandlas 1-2 gånger per dag tätt efter skadetillfället.

Fungerar medicinsk laserbehandling på mig?

Reaktionen på Medicinsk/Terapeutisk laser varierar mellan individer, en del känner av behandlingen redan första gången medan andra kan behöva flertalet behandlingar innan läkeprocessen dragit igång ordentligt. Det finns de som reagerar så lite och ibland inte alls att det måste konstateras att laserbehandling inte är rätt metod. 90% av de som behandlas reagerar positivt på laserbehandling och blir fria från besvär. Chanserna att Medicinsk/Terapeutisk laserbehandling fungerar för just dig är därav mycket goda.

Finns det några risker?

Några egentliga kontraindikationer finns inte. Mediciner behöver inte vara negativa att kombinera med laserbehandlingen, men rekommendationer har tagits fram i samband med studier. Att använda NSAID (Voltaren, Diklofenak m.fl) i samband med laserbehandling avråder vi ifrån då effekten av behandlingen kan bli försämrad.

Kortison bör undvikas i samband med behandling. Det finns i dagsläget inga studier som påvisar att laserterapi förstör kortisonets effekt, men då kortisonspruta använts bör laserbehandling lokalt där sprutan tagits undvikas i upp till två veckor för att laserbehandlingen ska ge effekt.

Finns det några biverkningar?

Det finns inga skadliga biverkningar vid behandling med Medicinsk/Terapeutisk laser. Vad som kan ske är att du kan få en för stor, eller för liten dos vid behandling. Det kan leda till att läkeprocessen inte sätter igång på rätt sätt. För att undvika detta bör du alltid se till att den terapeut du besöker är utbildad och certifierad för att få arbeta med medicinsk laser.

Vad behöver jag tänka på efter behandling?

Vid smärta, oftast i samband med inflammation och långvarig problematik är det inte ovanligt att undvika överansträngning då smärtan ökar. Behandling med Medicinsk/Terapeutisk laser ger ofta en omedelbar smärtlindring. I samband med snabb smärtlindring är det lätt att överbelasta skadan kort efter behandling utan att tänka på det. Det är därför väldigt viktigt att inte börja belasta skadan förrän terapeuten gett klartecken på att det inte påverkar läkeprocessen negativt.

Behandlingsområden

Klicka på respektive kroppsdel för att se vad som kan behandlas med medicinsk laser

Idag finns över 5000 studier gjorda på Medicinsk/Terapeutisk laser, dessa finns publicerade påpubmed.gov.Många av studierna är dubbelblinda kliniska studier där Medicinsk/Terapeutisk laser har dokumenterad god effekt på smärta och inflammationer samt på själva läkningsprocessen. Dubbelblinda studier innebär att varken terapeuten, patienten eller den person som utvärderar resultatet av behandlingen vet om det var Medicinsk/Terapeutisk laser eller bara en ”låtsas-laser” som patienten behandlades med. Den subjektiva delen av terapin elimineras på detta sätt. Det internationella laserförbundet har ett flertal studier om laserterapi.

Om du vill läsa mer om Medicinsk/Terapeutisk laser, besök gärna dessa sidor:

www.medicinsktlaserforum.se
www.laser.se
www.slms.org
www.irradia.se

Lars Hode, forskare inom Medicinsk/Terapeutisk laser har även släppt en rapport väl värd att läsa:
Laser som läker

 • Sår
 • Artros
 • Eksem
 • Golfarmbåge
 • Hudproblem
 • Inflammationer
 • Lymfödem
 • Nervinklämningar
 • Smärtor akuta eller långvariga
 • Studentarmbåge (bursit)
 • Tennisarmbåge
 • Sår
 • Artros
 • Bältros
 • Eksem
 • Frusen skuldra
 • Hudproblem
 • Inflammationer
 • Inklämningssyndrom
 • Lymfödem
 • Muskelbristningar
 • Slemsäcksinflammation
 • Smärtor akuta eller långvariga
 • Sår
 • Artros
 • Eksem
 • Gikt
 • Hallux valgus
 • Hammartå
 • Hudproblem
 • Hälseneproblem
 • Hälsporre
 • Inflammationer
 • Lymfödem
 • Muskelbristning
 • Smärta akut eller långvarig
 • Stukning
 • Sår
 • Artros
 • Eksem
 • Hudproblem
 • Inflammationer
 • Inflammerade senskidor
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Nageltrång
 • Självsprickor
 • Smärta akut eller långvarig
 • Sår
 • Acne
 • Afte
 • Bihåleinflammation
 • Bältros
 • Eksem
 • Förkylningsbesvär
 • Herpes
 • Hudåkommor
 • Huvudvärk
 • Håravfall
 • Ilande tandhalsar
 • Inflammerat tandkött
 • Käkledssmärta
 • Migrän
 • Nacksmärta
 • Nervsmärta
 • Rosacea
 • Smärta akut eller långvarig
 • Svamp
 • Tinnitus
 • Torra slemhinnor
 • Vagel
 • Öroninflammation
 • Sår
 • Artros
 • Eksem
 • Hudproblem
 • Inflammationer
 • Ljumskbesvär
 • Lymfödem
 • Muskelbristningar
 • Smärtor akuta eller långvariga
 • Sår
 • Artros
 • Eksem
 • Hopparknä
 • Hudproblem
 • Inflammationer
 • Korsband
 • Ledband
 • Lymfödem
 • Löparknä
 • Meniskbesvär
 • Muskelbristning
 • Schlatterknä
 • Smärtor akuta eller långvariga
 • Sår
 • Artros
 • Bältros
 • Diskbråck
 • Eksem
 • Hudproblem
 • Luftrörsbesvär
 • Nackspärr
 • Smärta akut eller långvarig
 • Stämbandsinflammation
 • Whiplash
 • Sår
 • Artros
 • Bältros
 • Diskbråck
 • Eksem
 • Endometrios
 • Hemoroider
 • Infertilitet
 • Luftrörsbesvär
 • Lymfödem
 • Mjölkstockning
 • Muskelbristning
 • PMS
 • Ryggskott
 • Smärtor akuta eller långvariga
 • Torra slemhinnor
 • Övergångsbesvär
 • Sår
 • Artros
 • Benhinnebesvär
 • Bensår
 • Eksem
 • Hudproblem
 • Hälsenebesvär
 • Inflammationer
 • Lymfödem
 • Muskelbristning
 • Smärta akut eller långvarig